NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Procedura uproszczona Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów 30.05.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl

 

KAAS

Grupa:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do przedstawicieli NGO oraz mikro i małych przedsiębiorców

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego-Punkt Wsparcia

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta

Grupa:

Oferta: Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14”.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

Szczegóły http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8926/procedura-uproszczona

Oferta KSW Spartakus

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.1265.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2017 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 rokuZarządzenie Nr 0050.1265.2017.VII

Grupa:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - "Wigilia plenerowa" 2017 pr uproszczona

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl

Oferta

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2017 roku na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB