NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Zadania RDPP

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu ochrony zdrowia 22.12.2016

ZPM NR 0050.851.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania - świetlice środowiskowe i kluby abstynenckie

 
ZPM NR 0050.852.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania - wypoczynek i profilaktyka
 
ZPM NR 0050.853.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Grupa:

Zarządzenie nr 0050.840.2016.VII

Zarządzenie nr 0050.840.2016.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w latach 2017-2018 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

 

ZPM nr 0050.840.2016.VII

Grupa:

Zarządzenie nr 0050.832.2016.VII

Zarządzenie nr 0050.832.2016.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

ZPM nr 0050.832.2016.VII

Grupa:

TPD projekt Mamo, tato zabierz mnie do kina 2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe nr1 w Jeleniej Górze w ramach Projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina” razem z Prezydentem Miasta , Kierownictwem Kina „LOT”  już po raz piąty z okazji Mikołajek w dniu 3.12.2016 roku organizuje seans filmowy „Jak uratować Mamę” , w którym wezmą udział wytypowane przez Szkoły Podstawowe dzieci wraz z rodzicami, opiekunami. Łącznie około 300 osób. Na dzieci czekają Mikołaje i liczne atrakcje - pokazy przygotowane przez Studio Piosenki  przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze. Życzymy dzieciom  samych radości i miłych wrażeń.

 

Grupa:

Rozstrzygnięcie konkursu o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.822.2016.VII w sprawierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 października 2016 roku na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

zarządzenie nr 0050.822.2016.VII

Grupa:

Oferta PKPS - mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

 

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB