nabory do szkół

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018 \ 2019

Szanowni Państwo.

W związku z zakończeniem naboru i wykorzystaniem wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, informujemy że na rok szkolny 2017/2018  nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Mieście Jelenia Góra.

 

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1299.2018.VII z dnia 24.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.


 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.977.2017.VII z dnia 11.04.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.976.2017.VII z dnia 11.04.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2017/2018 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 
Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.  

Poniżej zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 
Subscribe to RSS - nabory do szkół

 

Kalendarz FB