XXI Zjazd Drogowców Miejskich

 

XXI  ZJAZD DROGOWCÓW MIEJSKICH

   KOMISJA DROGOWNICTWA, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  W JELENIEJ GÓRZE
ZAPRASZAJĄ NA

 XXI ZJAZD DROGOWCÓW MIEJSKICH JELENIA GÓRA 12 – 15 WRZEŚNIA 2017 r

 

Szanowni Państwo

 

W dniach od 12 do 15 września 2017 r. odbędzie się XXI Zjazd Drogowców Miejskich. Realizacji tego przedsięwzięcia podjęło się wspólnie z Komisją Drogownictwa Miejskiego Miasto Jelenia Góra. Do udziału w Zjeździe zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa, Miast, Zarządów Dróg z całej Polski oraz inwestorów i wykonawców.

Honorowy patronat nad zjazdem objęli:

Minister Infrastruktury i Budownictwa,

Prezydent Miasta Jeleniej Góry,

Polski Kongres Drogowy

Koszt udziału w zjeździe wynosi (od jednego uczestnika) 1.250,00 PLN/ nocleg w pokoju 2 osobowym/ lub 1.400,00 PLN / nocleg w pokoju 1 osobowym/.W cenę wliczone jest: pełne uczestnictwo w trzydniowym zjeździe, komplet materiałów zjazdowych, 3 noclegi w pokoju jedno lub dwu osobowym, 3 śniadania, 3 obiady, przerwy kawowe oraz 3 kolacje. W cenę nie wliczono dojazdu do miejsca Zjazdu.

Chcąc uczestniczyć w Zjeździe należy przesłać do dnia 21 lipca na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra wypełniona kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonać do dnia 31 lipca 2017 r. wpłaty za uczestnictwo w Zjeździe na podany rachunek, wpisując w tytule przelewu XXI Zjazd , NIP oraz pełne dane do faktury tj. odbiorcy ew. nabywcy.

Zgłoszenie po tym terminie będzie możliwe w wypadku wolnych miejsc w hotelu.

Integralnymi załącznikami do zaproszenia są: karta zgłoszenia (załącznik nr 1), zobowiązanie firmy (załącznik nr 2).

XXI Zjazd dedykowany jest w szczególności nowym technologiom w budownictwie drogowym miejskim, utrzymaniu mostów, zabezpieczeniu przejezdności ulic podczas przekopów oraz dalszym zmianom w przepisach dotyczących ulic, dróg rowerowych i inżynierii ruchu.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Zjeździe

UWAGA: ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZJMOWANE DO CZASU WYCZERPANIA LIMITU ZAREZERWOWANYCH MIEJSC W HOTELU.

Przewodniczący Komisji

Drogownictwa Miejskiego

 

Czesław Wandzel

 

MAPKA XXI ZJAZD

Program szczegółowy : 

 

12 września 2017 r. - wtorek 

godz. 16.00 – 21.00

 

-          przyjazd uczestników Zjazdu

13 września 2017 r. - środa

godz. 9.30

-          otwarcie Zjazdu, przywitanie uczestników, przemówienia okolicznościowe, sprawozdanie z pracy Komisji Drogownictwa Miejskiego

godz. 10.30

-          przerwa kawowa

godz. 11.00

 

prof. dr hab. inż.

Antoni Szydło

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż.

Piotr Mackiewicz

Politechnika Wrocławska

-    „Nawierzchnie betonowe na drogach i ulicach – doświadczenia krajowe”

 

godz. 11.30

 

prof. dr hab. inż.

Antoni Szydło

prof. dr hab. inż.

Czesław Machelski

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż.

Piotr Mackiewicz

-    „Zastosowania użebrowanej płyty drogowej w sytuacji awarii infrastruktury podziemnej”

 

godz. 12.00                                      

 

prof. dr hab. inż.

Czesław Machelski

 

-    „Wzmocnienie mostów belkowych z zastosowaniem sprężenia zewnętrznego”

-    „Wzmocnienie mostów sklepionych z zastosowaniem blach falistych”

godz. 12.40

-         prezentacja City Parking Group S.A.

godz. 13.00

-         przerwa obiadowa

godz. 14.00

 

dr inż. Józef Rabiega

Piotr Rybczyński

 

-    „Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego”

godz. 14.20

-          prezentacja Parkeon

godz. 14.35

 

Marek Wierzchowski Krajowa Rada Bezpieczeństwa

-    „Wprowadzone i planowane zmiany w obowiązujących przepisach”

godz. 15.00

-         prezentacja OAT Sp. z o. o.

godz. 15.10

Andrzej Jaworski

-    prezentacja Designers Sp. z o.o.

godz. 15.30

 

Jacek Mizdalski

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

-    „Zamówieniain-house po nowelizacji 22 czerwca 2016 r.”

godz.15.50

-          przerwa kawowa

godz. 16.20

 

Dariusz Oracz

Sylwia Łazarczyk

 

-    „Problemy w strefach płatnego parkowania –postulaty de Lege Ferenda w kontekście projektowanych zmian ustawy o drogach publicznych”

godz. 16.40

-          prezentacja DVS

godz. 16.55

 

Wojciech Waluś

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej

-    „Pozacenowe kryteria w zamówieniach publicznych”

godz. 17.20

-          prezentacja Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.

godz. 17.35

-          prezentacja STRASSMAYR SP. Z O.O.

godz. 17.50

 

Grzegorz Kuczaj Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

-    „Przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie – interpretacje, wyjaśnienia, odstępstwa ”

godz. 19.00

-          kolacja

 

14 września 2017 r. - czwartek

godz. 9.00

 

Elżbieta Piekarska

-    „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za całość gospodarki finansowej tej jednostki w świetle przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

godz. 9.30

 

Błażej Trzcinowicz

kierownik projektu ITS we Wrocławiu

-    „ITS-Wrocław – realizacja i osiągnięte efekty”

 

godz. 10.00

 

Krzysztof Gałka

Zarząd Dróg w Kaliszu

-    ITS-Kalisz

godz. 10.20

 

Andrzej Szymkowiak Zarząd Dróg w Legnicy

-    „Zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica „ITS – Legnica””

godz. 10.40

-          przerwa kawowa

godz. 10.40

 

Tomasz Folwarski

MSR TRAFFIC Zakład Systemów sterowania Ruchem Drogowym

-    „Nowoczesne technologie w sterowaniu ruchem drogowym”

 

godz. 11.20

-          dyskusja i wnioski

godz. 12.00

-          przerwa obiadowa

godz. 13.00

 

-          wyjazd na wycieczkę techniczną do Strzegomia, pokaz w kamieniołomie produkcji kruszyw oraz galanterii kamiennej /kostki, płyt, krawężników itp./

godz. 19.00

-          kolacja

 

15 września 2017 r. - piątek

godz. 9.30

 

Daniel Chojnacki

Oficer Rowerowy we Wrocławiu

 

-    „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – czyli jak projektować, aby rowerzyści z tego korzystali”

godz. 10.00

 

Piotr Wojtala

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

-    „Budowa centrum przesiadkowego w Chorzowie”

godz. 10.20

-          sformułowanie wniosków i podjęcie stosownej uchwały

godz. 11.00

-          zamknięcie obrad 

 

MAPKA XXI ZJAZD

 

                   

 

Kalendarz FB