"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

1. Tytuł projektu: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” 

2. Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020” nr RPDS.10.02.03-02-0008/16. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

3. Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

4. Okres realizacji: 1.08.2016 – 3.06.2018

5. Wartość projektu: 1 659 058,46 zł

6. Kwota dofinansowania: 1 576 105,53 zł

7. Opis projektu: 

Problem: dysproporcje edukacyjne, niska jakość edukacji w Jeleniej Górze - w 10 szkołach prowadzących kształcenie ogólne uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej % ZIT AJ. Zdiagnozowano, iż problem dotyczy uczniów, nauczycieli, szkół.

Uczniowie: niska motywacja do nauki, braki w wiedzy z wcześniejszych lat, trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, problemy rozwojowe.

Szkoły: niedostateczna oferta dodatkowych zajęć odpowiadających potrzebom uczniów, w tym o szczególnych potrzebach, proces uczenia niedostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, brak nowoczesnego wyposażenia, w tym specjalistycznego.

Nauczyciele: niewystarczające kwalifikacje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i szczególnych potrzeb uczniów.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z jeleniogórskich publicznych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr7
 2. Szkoła Podstawowa Nr8
 3. Szkoła Podstawowa Nr13
 4. Szkoła Podstawowa Nr15
 5. Gimnazjum Nr3
 6. Gimnazjum Nr4
 7. Gimnazjum Nr5
 8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych
 9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr2
 10. III Liceum Ogólnokształcące

Łącznie wsparciem zostanie objętych min. 1167 osób, w tym: min. 1112 uczniów, w tym 56 niepełnosprawnych: (541 uczniów szkół podstawowych, w tym 36 niepełnosprawnych, 217 uczniów gimnazjów, w tym 16 niepełnosprawnych, 354 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnych, w tym 4 niepełnosprawnych) i 55 nauczycieli pracujących w szkołach objętych wsparciem. Działania:

 • Dodatkowe zajęcia w obszarze kompetencji kluczowych (wyrównawcze)
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach (wspomagające rozwój, koła z zakresu kompetencji kluczowych)
 • Stypendia
 • Kursy/studia dla nauczycieli (kompetencje kluczowe, specjalne potrzeby)
 • Doposażenie szkół( pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne)

Efekty: wzrost kompetencji uczniów, wyrównanie deficytów rozwojowych, wzrost kwalifikacji nauczycieli, wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w m. Jelenia Góra

 

Harmonogram udzielanego wsparcia w roku szkolnym 2016/2017 (27.02-23.06.2017):

 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 53, Jelenia Góra 58-500;
  1. Dwa kółka matematyczne dla kl. 4 (zadanie 7) z 10.05.2017 (środa godz. 12.45 - 13.30 i 13.35 - 14.20) z uwagi na wyjazd klasy na wycieczkę są przeniesione na 17.05.2017 (środa godz. 13.35 - 14.20) i na 31.05.2017 (środa godz. 13.35 - 14.20).
  2. Zajęcia z czwartku 11.05.2017 r.  godz. 12.45 - 14.20 z Panią Karoliną Trościńską zostają przeniesione na: 14.06.2017 12.45 - 13.30 oraz 21.06.2017 12.45 - 13.30
 2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Paderewskiego13, Jelenia Góra 58-506;
  1. Małgorzata Rzeszowska (Zajęcia wyrównawcze z matematyki) - nieobecna do 19 kwietnia
  2. Ilona Barańska (Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego) - nieobecna do 5 kwietnia
  3. Krystyna Wróblewska (Koło matematyczne) - nieobecna do 5 kwietnia
  4. 27 kwietnia, nie odbędą się zajęcia Biofeedback, prowadzone przez panią Jowitę Burak-Głowacką
  5. 4 maja będą odwołane zajęcia z koła informatycznego z Panią Pauliną Dzikowską
  6. 9 maja nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego (z p. Iloną Barańską) oraz koła informatycznego (z p. Pauliną Dzikowską)
  7. do 10 maja (włącznie) nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego (z p. Agnieszką Piotrowską)
  8. w dniach od 5 do 9 czerwca nie będą się odbywały zajęcia koła informatycznego z p. Pauliną Dzikowską.
  9. 13 czerwca nie odbędą się zajęcia projektowe z j.niemieckiego oraz koła informatycznego. Obchodzimy w szkole dzień sportu.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Piotra Skargi 19, Jelenia Góra 58-500;
 4. Szkoła Podstawowa nr 15 mieszcząca się  w Zespole Szkół: Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9, Jelenia Góra 58-570;
  1. Do dnia 12.04.2017r nie będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Agatę Kawę.
  2. Zajęcia prowadzone przez panią Zdzisławę Gadowską z przyrody w klasie 3 SP nie odbędą się w czwartek 20 kwietnia 2017 r.  Zostaną one odrobione 27 kwietnia 2017r.
  3. 10 i 11 maja nie odbędą się zajęcia z Panią Katarzyną Zielińską.
  4. Harmonogram odrabianych zajęć
  5. 02 i 03 czerwca 2017 nie odbędą się zajęcia z jęz. angielskiego z panią Agatą Kawą.
 5. Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze, ul. Karłowicza 33, Jelenia Góra 58-506;
  1. W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. zajęcia się nie odbywają.
  2. Zajęcia z matematyki z dnia  27 marca zostaną zrealizowane w dniu 29 marca na 7 lekcji.
  3. Z powodu choroby nauczyciela zajęcia wyrównawcze z matematyki w dniu 8 i 9 maja będą odwołane.
  4. 01.06.2017 r. zajęcia z języka niemieckiego są odwołane.
  5. We wtorek 13 06 zajęcia z matematyki są odwołane i zostaną odrobione 14 06 na 7 godzinie lekcyjnej.
 6. Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze w Zespole Szkół: Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9, Jelenia Góra 58-570;
  1. Do dnia 12.04.2017r nie będą odbywały się zajęcia z matematyki prowadzone przez panią Izabelę Szik.
  2. Harmonogram odrabianych zajęć
  3. 02 i 03 czerwca 2017 nie odbędą się zajęcia z jęz. angielskiego z panią Agatą Kawą.
 7. Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, ul. Grunwaldzka 64a, Jelenia Góra 58-506;
 8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 34, Jelenia Góra 58-560;
  1. Zajęcia dla grupy IV kończą się w kwietniu (maturzyści).
  2. Grupa III nie ma zajęć w maju (praktyki)
 9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 39/41, Jelenia Góra 58-500;
  1. Harmonogram - kwiecień 2017
  2. Harmonogram - maj 2017
  3. W dniu 28.04.2017 r. odwołano zajęcia z j. niemieckiego (8 lekcja 14.10-15.00) dla grupy N1U/1BH.
  4. W dniu 28.04.2017 r. odwołano zajęcia z j. niemieckiego (8 lekcja 14.10-15.00) dla grupy N3U/3U2/3B
 10. III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła li 25, Jelenia Góra 58-506.
  1. Zajęcia z języka angielskiego z Panią Andżeliką Fabijańską odbywać się będą we wtorek (zmiana tylko dnia tygodnia)

 

Studia podyplomowe - terminy zjazdów:

Zad. 35. Terapia pedagogiczna z arteterapią

Zad. 36. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
ul. Lwówecka 18, Budynek 11
58 - 503 Jelenia Góra

 

8. Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Zarządzenie nr 0050.873.2017.VII

 9. Zamówienia publiczne:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Dostawa sprzętu IT

Obsługa projektu - specjalista ds. rozliczeń finansowych

Dostawa sprzętu dla niepełnosprawnych (RSA Biofeedback)

Obsługa projektu - koordynator

Obsługa projektu - koordynator

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zajęcia z psychologiem w Gimnazjum nr 3

Obsługa projektu - specjalista ds. kontroli, monitoringu i ewaluacji

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

Kalendarz FB