Ulica Thebesiusa

Przed końcem tygodnia odbędzie się przetarg na budowę ulicy Thebesiusa – dojazdowej do nowej siedziby Urzędu Skarbowego. To jedna z ważnych inwestycji w rejonie Zabobrza, bowiem z oczywistych względów można przewidywać, że sporo interesantów US będzie z niej korzystało. Przy okazji warto przypomnieć (po raz kolejny), że w przypadku tej ulicy chodzi o Adama Thebesiusa, który od 1711 roku, po przyjeździe do Jeleniej Góry ożenił się z córką jednego z najbogatszych tutejszych kupców, Johanną Glafey, został w 1713 r. fizykiem miejskim (naczelnym lekarzem) Jeleniej Góry, a rok później – przewodniczącym rady budowy powstającego od 1709 r. Kościoła Łaski, którego budowa ostatecznie był sfinalizowana w roku 1718. Thebesius służył swoją wiedzą także cieplickiemu uzdrowisku, pisywał wiersze, ale przede wszystkim zajmował się działalnością naukową. Mało znany jest fakt, że to on wprowadził do medycyny pojęcie „aorta”, bowiem szczególnie zainteresowany był mechaniką krwioobiegu w ciele człowieka. Zmarł w Jeleniej Górze w 1732 r.

 

Kalendarz FB