Termy Cieplickie "Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej" Kronika Projektu

Wykonawca złożył harmonogram rozruchu i przystąpił do prowadzenia rozruchu technologicznego obiektu: sieci niskoprądowych, wentylacji mechanicznej, technologii wody basenowej, systemu AKPiA oraz ESOK, sauny.

W dniu 29.01.2014 r. Wykonawca złożył wniosek do PNIB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Decyzją nr 14/14 w dniu 14.02.2014 zostało udzielone Miastu Jelenia Góra pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W dniu 19.02.2014 r. odbył się odbiór obiektu od wykonawcy i przekazanie do użytkowania Spółce Termy Cieplickie.

W dniu 20.12.2013 r. zamontowana została tablica pamiatkowa dla projektu

 

 
 dsc06149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach promocji projektu:

 

- opublikowane zostały artykuły w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej oraz w dodatku FAKT na Dolny Śląsk

oraz dodatku Dziennika Gazety Prawnej - Dolny Śląsk Zimą.

- dla projektu został także  opracowany System Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystycznego

- utworzona została strona internetowa

-wykonana została ulotka promująca projekt

 
20140109 084313
 
 
dsc 2128a
 
dsc 2134a
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 02.12.2013 r odbyła się konferencja na zakoczenie robót budowlanych

img712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img706
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dniu 25.11.2013 r. Wykonawca Castellum zgłosił zakończenie robót budowlanych prowadzonych na obiekcie.

W dniu 28.11.2013 r. dokonano odbioru robót.

 

W trakcie realizacji:

- prace porządkowe i wykończeniowe,

- wykonywanie pomiarów poszczególnych urządzeń,

- rozruch technologiczny urządzeń.

 

15.11.2013 r.

 

Trwają następujące prace:

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż kanałów wentylacyjnych łączących  centrale,

- prace porządkowe i wykonczeniowe.

 

W dniu 21.10.2013 r. nastąpiło próbne uruchomienie otwóru geotermalnego.

Docelowe uruchomienie węzła cieplnego zaplanowano po 15.11.2013 r.

 

W trakcie realizacji:

- zagospodarowanie terenu basenu zewnętrznego od strony parku,

- okablowanie instalacji niskoprądowych.

 

 

30.09.2013 r.

 

Trwa budowa drogi dojazdowej do term oraz prace polegające na zagospodarowaniu terenu basenu zewnętrznego od strony parku.

 

Kontynuowane są prace budowlane z początku września.

Zakończono układanie glazury w pomieszczeniach. 

dsc05307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2013 r.   

Obecnie trwają  następujące prace budowlane:

 

- montaż dennic niecek basenowych,

- posadzkowe i układanie glazury w pomieszczeniach ,

- rozprowadzanie sieci zewnętrznych, instalacji wentylacji

oraz orurowania instalacji technologicznej  w piwnicach,

- okablowanie instalacji niskoprądowych,

- wykonywanie basenów dla dzieci.

dsc05304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca sierpnia 2013 r. wykonane zostały następujące roboty:

- wewnętrzyne roboty budowlane w bud. O5 

-  próby szczelności instalacki wod-kan, ogrzewania podłogowego,

- zabezpieczenia ogniowe oraz izolacje pomieszczeń mokrych,

- instalację wod-kan na obiekcie, orurowanie basenu rekreacyjnego,

- kanalizację deszczową,

- okablowanie sali basenowej.  

dsc05302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca lipca  2013 r. wykonano:

elewacje na budynku O5, 

uszczelnienia przejść przez ściany, uszczelnienie szybu windowego 

Do końca czerwca 2013 r. - wykonane zostały pomiary geodezyjne instalacji zewnętrznych 

W dniu 28.05.2013 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlano-Konserwatorskim Castellum Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych inwestycji Termy Cieplickie oraz przekazano plac budowy.

 

31.12.2012 r. 

 

Wg stanu na koniec grudnia 2012 r. wykonane zostały następujące roboty:

- droga pożarowa na terenie przedszkola, ekrany akustyczne wzdłuż drogi dojazdowej, montaż zabawek na terenie przedszkola,

- podbudowa pod drogę dojazdową do Term, parking, droga i chodniki na terenie Term,

- parking przy ul. Podgórzyńskiej, chodniki na terenie wspólnot mieszkaniowych,

- zewnętrze instalacje wodne i kanalizacyjne, przyłącze ECO, sieci elektryczne i niskoprądowe,

- schody i klatka schodowa budynku głównego,

- płyta dachu budynku głównego wraz z konstrukcją dachu, elewacja z piaskowca oraz fasady szklane budynku głównego,

- zamontowane niecki stalowe basenów zewnętrznych bez dennic,

- kanalizacyjna podciśnieniowa w budynku 05,

- płyta posadzki i płyty zbiorników, konstrukcja żelbetowa budynku głównego oraz wsporcza pod niecki basenowe wewnętrzne,

- zamontowano świetliki dachowe na hali basenowej i klapy oddymiające oraz kominy wentylacyjne,

- zamontowane zjeżdżalnie zewnętrzne.

- wykonano część prac związanych z instalacjami wewnętrznymi w obiektach dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz ogrzewania podłogowego.

 

 Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2012 r. wynosi 60 %.

dsc02155

dsc02157

dsc02177

zdjcie

dsc02211

dsc02235

 

W dniu 27.11.2012 r. Miasto Jelenia Góra odstąpiło od umowy z Konsorcjum.

 

W ramach robót zabezpieczających Miasto Jelenia Góra wykonało:

- montaż i szklenie wybranych okien aby zamknąć obiekt na okres zimowy,

- montaż świetlików dachowych,

- obróbki blacharskie na dachach wokół instalowanych świetlików,

- obsypanie zewnętrznych niecek basenowych,

- oświetlenie zewnętrzne terenu budowy, uruchomienie rozdzielni elektrycznej wewnątrz budynku, montaż przyłączy elektrycznych umożliwiających podłączenie urządzeń wewnątrz obiektu (nagrzewnice, pompy, oświetlenie na poziomie -3,80), podłączenie elektryczne i uruchomienie spustów dachowych. 

 

Fotorelacja z postępu prac budowlanych z dnia 27.01.2012 r.

27.01.1.2012

 

 
27.01.2.2012

 

 
27.01.3.2012

 

 
27.01.6.2012

Fotorelacja z postępu prac budowlanych z dnia 16 stycznia 2012 r

16.01.2012.1
 
 
16.01.2012.2
 
 
16.01.2012.4
 
 
16.01.2012.3
 
 
16.01.2012.5

Fotorelacja z postępu prac budowlanych z dnia 9 marca 2011 r.

.

zdjcie0895

zdjcie0937

zdjcie0892

Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót.

 

Jelenia Góra, dn. 14.09.2010 r.

 

Podpisanie umowy na roboty budowlane obiektu Term Cieplickich. Wartość kontraktu to 42 777 777,70 PLN.

dsc06858

Zawarcie umowy na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji. Wartość kontraktu to kwota 4 451 346,96 PLN.

 

Jelenia Góra, dn. 16.07.2010 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obiektu Term Cieplickich.

 

Jelenia Góra, dn. 03.07.2010 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 23.06.2010 r.

 

Unieważnienie postępowania na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 22.06.2010 r.

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, 19.05.2010 r.

 

Unieważnienie postępowania na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 12.05.2010 r.

Powołanie Zespołu doradczego ds. realizacji, koordynacji i wdrożenia projektu pn. : "Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej".

 

 

Jelenia Góra, dn. 28.04.2010 r.

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 22.04.2010 r.

Unieważnienie postępowania na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 22.04.2010 r.

 

Podpisanie umowy z firmą PM Group Polska Sp. Z o.o. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu. Wartość kontraktu to 603 900,00 PLN.

 

Jelenia Góra, dn. 14.04.2010 r.

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przygotowanie otworu geotermalnego do eksploatacji.

 

Jelenia Góra, dn. 02.04.2010 r.

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie Prezydent Miasta Jeleniej Góry – Marek Obrębalski podpisał umowę o dofinansowaniu budowy przy Parku Zdrojowym, na terenie pofabrycznym PMPoland, zespołu rekreacyjno-rehabilitacyjnego.

 

Warszawa, dn. 23.03.2010 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu.

 

Jelenia Góra, dn. 04.02.2010 r

 

Złożenie przez Miasto Jelenia Góra w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu budowy centrum rekreacji w Jeleniej Górze, na bazie istniejących zasobów wód termalnych pn. : " Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum rekreacji Wodnej".

termy 2

Jelenia Góra, dn. 28.12.2009 r.

 

Opis projektu

Całkowita wartość projektu   65 228 739,82 PLN

Wkład Unii Europejskiej        14 495 351,44 PLN  

Wkład Budżetu Państwa       2 630 976,49 PLN  

Projekt zakłada wykonanie całorocznego, ekologicznego kompleksu basenowo- rekreacyjnego, wykorzystującego zasoby cieplickich wód termalnych, o właściwościach leczniczych i profilaktycznych.

Na poziomie parteru zaprojektowano:

1. Strefa wejściowa, w tym

holl główny

szatnia okryć wierzchnich,

ogólnodostępny zespół sanitarno-higieniczny,

stanowisko kasowe wyposażone w system obsługi klienta.

 

2. Zaplecze szatniowo-natryskowe hali basenowej:

przebieralnie wyposażone w prawie 450 szafek, połączone poprzez natryskownie z halą basenową.

pomieszczenia natryskowe,

węzły sanitarne,

zaplecze szatniowo-natryskowe dla osób niepełnosprawnych,

pomieszczenie trenerów i instruktorów basenowych z własnym węzłem szatniowo-sanitarnym, posiadające połączenie z komunikacją zewnętrzną oraz bezpośrednio z halą basenową

magazyn sprzętu basenowego.

 

3. Hala basenowa dominująca w projektowanej bryle obiektu:

basen rekreacyjny w kształcie nieregularnym wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody 438,06 m2 i głębokości od 1,10 m do 1,60 m, wyposażony w cztery tory do pływania o długości 25,0 m oraz atrakcje wodne typu: leżanki wodne, dzika rzeka, gejzery wodne, tryskacze, grzybek i grota wodna,

brodzik nr 1 o powierzchni lustra wody 30,08 m2 i głębokości 0,60 m, wyposażony w zjeżdżalnie "Wąż" oraz tryskacz "Pingwin",

brodzik nr 2 o powierzchni lustra wody 29,18 m2 i głębokości 0,40 m, wyposażony w tryskacz "Delfin",

basen termalny nr 1 o powierzchni łącznej 78,25 m2 i głębokości 1,20 m ,w tym powierzchnia basenu wewnątrz obiektu to 40,0 m2 połączona z częścią zewnętrzną o powierzchni 38,25 m2, wyposażony w atrakcje wodne typu gejzery-masaże,

basen termalny nr 2 wewnętrzny z aneksem zewnętrznym o powierzchni 177,0 m2 i głębokości 1,10 m, wyposażony w atrakcje wodne typu tryskacze. Basen wewnętrzny o powierzchni 56,55 m2 połączony jest łącznikiem w formie koryta z basenem zewnętrznym o powierzchni 119,1 m2, który wyposażony będzie w zjeżdżalnię pontonową, zjeżdżalnię rurową

zjeżdżalnia zewnętrzna z wieżą i basenem hamownym o powierzchni lustra wody 33,14 m2 głębokości 1,10 m,

zjeżdżalnia wewnętrzna "Cebula" wraz z basenem zjeżdżalni nr 2 o powierzchni lustra wody 35,12 m2 i głębokości 1,80 m, jacuzzi.

 

4. Zespół odnowy biologicznej obejmujący:

sauny na podczerwień,

sauny fińskie,

bicze wodne,

grotę śnieżną,

tepidarium,

pomieszczenia do masaży, lodową fontannę.

 

5. Zespół rekreacyjny zewnętrzny:

basen zewnętrzny duży – o powierzchni 334,35 m2 i głębokości 1,1 m, połączony z basenem termalnym łącznikiem o powierzchni 28,97 m2 i głębokości 1,1-1,35 m; basenie zewnętrznym zaprojektowano kosze do gry w piłkę, parasol wodny, tryskacze, zjeżdżalnię pontonową oraz zjeżdżalnię rurową,

zaplecze sanitarno szatniowe – wyposażone w 50+50 szafek

przebieralnie zewnętrzne.

 

6. Na poziomie piętra (+ 4,00) projektowany jest:

zespół gastronomiczny z zapleczem (bar-kawiarnia, z salą konsumpcyjną dla około 40 osób),

antresola widokowa,

ogólnodostępny zespół sanitarno- higieniczny.

 

7. Na poziomie (+ 6,00) projektowany jest:

zaplecze socjalne dla pracowników obsługi,

sala wielofunkcyjna.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

I. Stworzenia unikatowego, innowacyjnego produktu turystycznego w południowo-zachodniej Polsce „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”, który będzie miał potencjał do przyciągnięcia turystów nie tylko z najbliższych regionów, ale z całego kraju oraz z zagranicy. Zakłada się, że z oferowanych usług corocznie skorzysta niemal 200 tys. Mieszkańców i turystów.

 

II. Rewitalizacji 1,383 ha zdegradowanych przez przemysł terenów położonych w strefie ochrony klasy ,,B” Uzdrowiska Cieplice i nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych,

 

III. Aktywizacji gospodarczej obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska oraz stworzenia nowych miejsc pracy w sferze usług przy obsłudze obiektu w liczbie 20 etatów

Przydatne linki:

Strona poświęcona Unii Europejskiej - www.europa.eu

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl

Strona poświęcona Instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka - www.mrr.gov.pl

Link do filmu prezentującego projekt - film

Partnerami projektu są: Uzdrowisko Cieplice, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

 

 

 

Kalendarz FB