Skład Komisji Rady MiejskiejW Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje:

Komisja Finansów i Budżetu

 Stanisław Dziedzic

Stanisław Dziedzic - przewodniczący

- Anna Bałkowska

- Ireneusz Łojek

- Maria Anna Ragiel

- Konrad Sikora

- Alicja Szklarska

- Danuta Wójcik

- Józef Sarzyński

- Leszek Wrotniewski


 Komisja Gospodarki Komunalnej

Bożena Wachowicz-Makieła - przewodnicząca

- Stanisław Dziedzic

- Krzysztof Kroczak

- Oliwer Kubicki

- Józef Kusiak

- Leszek Wrotniewski


 Komisja Kultury


Rafał Piotr Szymański - przewodniczący

- Józef Kusiak

- Leszek Wrotniewski

- Janina Ziętek


 Komisja Oświaty i Wychowania


Maria Anna Ragiel- przewodnicząca

- Anna Bałkowska

- Wojciech Chadży

- Piotr Iwaniec

- Piotr Miedziński

- Józef Rypiński

- Alicja Szklarska

- Leszek Wrotniewski

- Janina Ziętek


 Komisja Prawa Spraw Społecznych i Rodziny

Krzysztof Kroczak - przewodniczący

- Józef Rypiński

- Alicja Szklarska

- Leszek Wrotniewski


 Komisja Rewizyjna

Oliwer Kubicki - przewodniczący

- Robert Obaz

- Alicja Szklarska


 Komisja Rozwoju

 

Danuta Wójcik - wiceprzewodnicząca

- Anna Bałkowska

- Stanisław Dziedzic

- Dawid Jezierski

- Krzysztof Kroczak

- Zbigniew Ładziński

- Piotr Miedziński

- Robert Obaz

- Bożena Wachowicz-Makieła

- Leszek Wrotniewski

- Józef Sarzyński


 Komisja Sportu, Turystyki i Zdrowia

Piotr Miedziński - przewodniczący

- Dawid Jezierski

- Zbigniew Ładziński

- Danuta Wójcik

    - Leszek Wrotniewski


 Komisja Statutowo-Organizacyjna


Wojciech Chadży - przewodniczący

- Konrad Sikora

- Rafał Piotr Szymański

 - Leszek Wrotniewski


 Komisja Zatrudnienia i Rynku Pracy

Robert Obaz - przewodniczący

- Piotr Iwaniec

- Ireneusz Łojek

- Leszek Wrotniewski


 Komisja ds. Młodzieży 

 

Piort Iwaniec - przewodniczący

- Robert Obaz

- Konrad Sikora

- Leszek Wrotniewski

- Dawid Jezierski


 

 Komisja Uzdrowiskowa

Bałkowska Anna - przewodnicząca

- Dawid Jezierski 

- Robert Obaz 

- Anna Maria Ragiel
 
- Konrad Sikora
 
- Alicja Szklarska

- Leszek Wrotniewski

 

Kalendarz FB