Regionalny System Ostrzegania – RSO

Wojewoda Dolnośląski poinformował, że na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO) , który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. System funkcjonuje przez stronę internetową Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także aplikacji na urządzenia mobilne.

Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem:

aplikacja umożliwia m.in.:

  • przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie : meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
  • przegląd informacji o stanach wód w rzekach w całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;
  • dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Kalendarz FB