Pozytywnie oceniony Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 08.11.2016 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28.06.2016 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 - wersja archiwalna

 

 

Kalendarz FB