Otwarcie ofert na prace drogowe

Kończą się ostatnie przygotowania do przebudowy odcinka ulicy Kolberga. Ten niezbyt długi (188,5 m) odcinek drogi jest jednak newralgiczny dla wielu mieszkańców Zabobrza, a o ile jezdnia nie jest tam zbyt szeroka (ok. 6 m), to wykonawca musi wziąć pod uwagę także sprawę chodników, stanowiących ciągi pieszo-jezdne, czy miejsc postojowych, o szerokości ponad 4 m. Dziś (16.02.) dokonano otwarcia ofert i okazało się, że spośród trzech wykonawców niemal każdy oszacował wartość tej pracy bardzo podobnie, w konsekwencji – przy jednakowych okresach gwarancji, 60 miesięcy – rozpiętość cen sięga raptem ok. 20 tys. zł, od 171,8 do 196,7 tys.

 

Kalendarz FB