Mobilna zbiórka odpadów problemowych - Harmonogram

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w miesiącu lipcu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

 

 

Zbiórka odbędzie się:

  • 01.07.2017r. Goduszyńska (koło krzyża), godz. 10:00 – 13:00
  • 08.07.2017r. Jagniatków (pętla), godz. 10:00 – 13:00
  • 15.07.2017r. Sobieszów (pętla), godz. 10:00 – 13:00
  • 22.07.2017r. Osiedle XX-lecia (parking przy ul. Podgórzyńskiej), godz.10:00–13:00;
  • 29.07.2017r. Osiedle Orle (zatoka przy PKP), godz. 10:00 – 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz FB