Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 13. lipca w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość uhonorowania „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” trzech par jeleniogórzan, z których dwie przeżyły ze sobą po 50, a jedna – 60 lat. Przypominamy, że ten Medal jest jedynym, o którego nadanie występuje osoba zainteresowana, a w imieniu Prezydenta RP odznaczenia te wręcza Prezydent Miasta.

 

Kalendarz FB