Instytucje Pomocnicze
POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
fotografia przedstawiająca wejście do PZOON MOPS

Przewodnicząca Zespołu - Dorota Ćwiek

Al. Jana Pawła II 7; 58-500 Jelenia Góra
Kontakt: poniedziałek 08:00-16:00;
wtorek, środa, piątek 10:00-14:00;
czwartek 10:00-16:00.

Telefon: 075 643 80 90;
e-mail: orzecznictwo@poczta.onet.pl
http:www.pzon-jeleniagora.pl

Wniosek o kartę parkingowąMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
zdjęcie budynku MOPS
Kapitał ludzki projekt UE

Dyrektor - Wojciech Łabun

58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7

Telefon/fax: 075 75 24 657;
e-mail: poczta@mops.jelenia-gora.pl
www.mops.jelenia-gora.pl

 


 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
zdjęcie DPS

Kierownik - Mariola Świtała

ul. Kilińskiego 16; 58-500 Jelenia Góra

Telefon: 075 75 255 71

Placówka wsparcia dziennego, która działalnością swoją obejmuje osoby starsze, samotne, rencistów i emerytów o niskich dochodach, które maja ograniczone możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wynikających z podeszłego wieku, niepełnosprawności. Świadczy pomoc w zakresie:

- 2 posiłków dziennie (śniadanie, obiad);

- organizacji czasu wolnego poprzez terapię zajęciową, organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych np.: Dzień Seniora, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Wigilia Bożego Narodzenia, spotkania sylwestrowe z zabawą taneczną, spotkania okolicznościowe z dziećmi z przedszkoli i młodzieżą szkolną.

Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w godzinach popołudniowych działa świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. W ramach działalności świetlicy prowadzone są zajecia socjoterapeutyczne oraz profesjonalne poradnictwo dla rodziców. Dzieci kierowane są do świetlicy, przez pracowników socjalnych MOPS.


 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ"

Dyrektor - Renata Chmielewska

ul. Leśna 3/5, 58-560 Jelenia Góra
Telefon/fax: 075 755 20 38
www.klinika24h.pl/dps

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” jest placówką całodobową dla osób starszych. Świadczy usługi z zakresu potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Polegają one głównie na zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych oraz poszanowania godności osobistej i zapewnieniu mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
zdjęcie prowadzące do OIK

Dyrektor - Maria Karpińska

58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 7
Kontakt: od 08:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.
Telefon: 075 64 39 100 ; 607 550 453; e-mail: oikjg@onet.eu
www.oikjg.pl
http://www.interwencjakryzysowa.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Pomoc jest udzielana od poniedziałku od piątku w godz. 08:00 - 20:00.

Telefon interwencyjny 607 550 484 - czyny od poniedziałku do piątku od 20.00 do 08.00. W soboty i niedziele całodobowo.


  

Kalendarz FB