Harmonogram odbioru odpadów


W zamiesczonym poniżej linkach podajemy do wiadomości aktualizowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, w rozbiciu na osiedla/ulice.

 

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016r. pojemniki na odpady biodegradowalne w gniazdach będą opróżniane zgodnie z harmonogramem dla zabudowy wielorodzinnej

 

Harmonogram odbioru odpadów w tym wielkogabarytowych oraz mycia pojemników [obowiązuje od stycznia 2017]


 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB