Harmonogram odbioru odpadów


W zamiesczonym poniżej linku podajemy do wiadomości zaktualizowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, w rozbiciu na osiedla/ulice.

 

 


 

Harmonogram odbioru odpadów w tym wielkogabarytowych oraz mycia pojemników (obowiązuje od marca 2017)


 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB