Działania na rzecz niepełnosprawnych

Miasto Jelenia Góra współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych (Wrocław, Gdańsk, Cieszyn, Ludów Polski, Ścięgny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Start Wrocław, Cichy Lew Legnica, Długołęka, Eudajmonia, Barwalder See – Niemcy, Zgorzelec itd.).

Jelenia Góra podejmuje wspólne działania zmierzające do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych oraz przesyłam różnego rodzaju interpelacje do posłów z propozycjami zmian w ustawach lub nowymi rozwiązaniami. Organizujemy wspólne konferencje (Zatrudnienie wspomagane, Praktyczne aspekty wdrażania konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w świetle polityki państwa i samorządu”, Życie bez bólu” – Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Zgorzelcu, Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych), imprezy (XX WOŚP, Wszyscy gramy w siatę, Festyn integracyjny, warsztaty edukacyjne w SOSW Piława Górna).

Miasto Jelenia Góra od wielu lat podejmuje spójne i kompleksowe działania skierowanych do osób niepełnosprawnych. Prowadzone są w ramach programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

-Program dla osób niepełnosprawnych - DOMINO II-realizowany w latach 2007-2008,

-Program dla niepełnosprawnych "MOST" na lata 2009-2012,

-Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jeleniej Góry na 2010 - 2015,

- Strategia Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2004 - 2015.

Na bieżąco prowadzona jest, przez Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, baza organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Sukcesywnie likwidowane są bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej oraz w ciągach komunikacyjnych. Likwidacja barier dokonywana jest stopniowo, a poprawa sytuacji istniejącej w tym zakresie odczuwalna jest tak dla osób niepełnosprawnych, jak i dla mieszkańców naszego miasta. Działania Miasta znacząco przyczyniają się do poprawy życia społecznego, zawodowego i kulturalno-sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych, ich rodzin i środowisk z tym związanych. 


Kontakt:
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Przybudówka Ratusza pok. 1
tel:75 75 46 174
mail:amarchowski@jeleniagora.pl


 

 

 

 

Kalendarz FB