„Gniazdo odpadowe” podziemne przy ul. Bankowej

„Gniazdo odpadowe” podziemne przy ul. Bankowej zostało już odebrane, co oznacza, że wszelkie roboty tam zostały zakończone i przyjęte. Jest to drugie gniazdo odpadów komunalnych, po odebranym w styczniu br. gnieździe przy ul. Jasnej, zlokalizowane pod powierzchnią gruntu. W centrum miasta brakuje miejsc na lokalizowanie zwyczajnych pojemników, trudno je też organizować przy gęsto uczęszczanych chodnikach, stąd decyzja, by w centrum Starego Miasta zbieranie odpadów organizować w taki sposób, pomimo, że koszty przygotowania są nieporównanie większe. W przypadku Bankowej koszty były większe, bowiem wykonano także wymianę powierzchni nad pojemnikami – w miejsce asfaltu wyłożono okolice kostką granitową. Wiąże się to z perspektywiczną (ale w dalszej przyszłości) przebudowy ulicy Bankowej.

Podziemne zbiorniki odpadów oznaczają nie tylko inne „wrzutnie”, ale też instalację zdalnego, cyfrowego monitoringu stopnia wypełnienia pojemników, rozdysponowanie czipów między osoby uprawnione do korzystania z tych pojemników, itp., ale ze względu na szczególne walory centrum miasta w kilku przypadkach decyzja o lokowaniu pojemników pod ziemią jest racjonalna.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB