Aktualności

Dni Kultury Polskiej w Tarnopolu

Ukraina-dkp

W dniach 19 - 21 maja 2017, Miasto Jelenia Góra uczestniczyło w obchodach "Dni Kultury Polskiej" w Tarnopolu na Ukrainie. W ramach współpracy z Konsulatem generalnym RP w Łucku oraz Miastem Tarnopol, Jelenia Góra była jednym z 4 zaproszonych miast z Polski...

Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego organizuje seminarium naukowe

Dotacja na zmianę ogrzewania wykonaną w 2016 roku

Miasto  Jelenia Góra będzie udzielało dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Firmy otrzymają w ramach opłaty pojemniki na zmieszane odpady komunalne

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 roku Miasto Jelenia Góra przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki na odpady zmieszane. Jest to ważna informacja, zwłaszcza dla prowadzących działalność gospodarczą i dzierżawiących pojemniki, gdyż od czerwca nie będzie obowiązku wnoszenia opłat za dzierżawę pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregowania (czarny pojemnik).

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Super oferta nie istnieje - Rady Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów codziennie zgłaszają się osoby, które skuszone obietnicą zmniejszonych opłat za dostawę energii elektrycznej, czy gazu, przedstawioną przez odwiedzających ich domy przedstawicieli firm podpisują podsunięte im umowy.

Wybitnie zdolni nagrodzeni

Nagrodę przyznaje się uczniowi, który ukończył klasę maturalną szkoły ponadgimnazjalnej za wybitne osiągnięcia

17. Parada Rowerów

17 Parada Rowerów

Startujemy 3 czerwca o godz. 11.30 z Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze, a udział może wziąć każdy, kto posiada rower i ma ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Paradzie pod warunkiem, że będą posiadały zezwolenie...

Konsultacje projektów uchwał antysmogowych dla województwa Dolnośląskiego

Skierowane do konsultacji społecznych projekty uchwał antysmogowych zakładają, że już w przyszłym roku na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać przepisy stopniowo ograniczające zanieczyszczenia powietrza. Przygotowano trzy oddzielne projekty uchwał: dla uzdrowisk, dla Wrocławia i dla pozostałej części województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że do tych przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Wybierz swój autobus - ankieta MZK

Czy chcecie wprowadzenia zmiany kolorystki bazowej autobusów? 20 nowych autobusów zasili flotę MZK

Strony

 

Kalendarz FB